<
Núm.42 Revista CARRER, de la Fundació La Roda.
Tardor de 2005